V sklopu »Striparske šole« se bomo seznanili z najrazličnejšimi stripi in se preizkusili v ustvarjanju lastnih kratkih stripov. Tema bodo besedila najljubših pesmi, cilj pa je na podlagi enostavnih verzov ustvariti kratke stripovske pripovedi. Način dela bo prilagojen zmožnostim udeležencev; tako bodo lahko ustvarili bolj dovršene izdelke ali zgolj s sodelovanjem razvijali raznolike spretnosti. Izdelki bodo objavljeni v samostojni knjižici. Predviden je tudi skupinski ogled ene izmed aktualnih razstav stripa v Sloveniji.

Mentor: Martin Ramoveš, samozaposleni v kulturi – avtor stripa

PROGRAM:

  • ogled različnih stripovskih primerov (različni stripovski slogi, razvoj stripa)         
  • prikaz osnovnih spretnosti, potrebnih za nastanek stripa (potek od ideje do stripa)
  • seznanitev z risarskimi tehnikami (uporaba različnih risarskih tehnik)
  • pogovor o temi stripa (skupinska in individualna pomoč pri izbiri teme stripa)
  • razvoj kratke zgodbe in skiciranje stripovskega junaka (individualna pomoč udeležencem)
  • sanje končnega izdelka (uporaba pridobljenega znanja na primeru)
  • izdaja stripovskega albuma (izbor stripov in tisk albuma)

Podrobneje:

Ogled različnih stripovskih primerov

Mentor na projekciji prikaže različne stripovske sloge in na kratko razloži, kako se je strip razvil. Pokaže tudi različne knjižne izdaje stripov ter svoje originalne risbe. Predviden je tudi skupinski ogled ene izmed aktualnih razstav stripa v Sloveniji.

Prikaz osnovnih spretnosti, potrebnih za nastanek stripa
Na preprostem primeru mentor prikaže, kako lahko idejo na različne načine pretvorimo v strip: v zaporedju slik, z besedilom ali brez … razloži tudi vlogo govornih oblačkov.

Seznanitev z risarskimi tehnikami

Udeleženci se osredotočijo na risanje s svinčnikom in flomastri. Mentor predstavi tudi druge tehnike.

Pogovor o temi stripa

Tema stripov so najljubša besedila pesmi udeležencev. Mentor udeležencem pomaga izbrati jasno idejo, ki jo bo mogoče uporabiti v stripu glede na zmožnosti vsakega posameznika.

Individualna pomoč udeležencem pri razvoju kratke zgodbe in skiciranju stripovskega junaka

Risanje skic poteka zgodbe in likov, ki se v njej pojavijo.

Risanje končnega izdelka

Stripi bodo narisani na listu formata A3. Najprej s svinčnikom, sledi dokončanje risb s flomastri različnih debelin.

Izdaja stripovskega albuma

Izbrane stripe bomo natisnili in izdali v obliki stripovskega albuma.

Martin Ramoveš (1989) je zavzet raziskovalec izraznih možnosti poezije, glasbe in stripa ter kombinacije teh medijev. Glasbenem prvencu Zvok dežele (2012) so sledili glasbeni albumi v stripu: Nesojeni kavboji (2014), Astronomi (2017) in Rob: Zbadljivi poet v stripu in glasbi (2019), v katerem je predstavil življenje in delo Ivana Roba. Vsak od njegovih stripov je narisan v nekoliko drugačnem, a vedno avtorsko prepoznavnem ter pogosto ekspresivnem črno-belem slogu, kar velja tudi za stripovski album Kontrabantarji.

Pin It on Pinterest

Share This