V sklopu »Radijske šole« se bomo spoznali s procesom nastajanja radijske igre, tako v vsebinskem kot tudi tehničnem smislu. Nekateri bomo pisali, drugi igrali, tretji snemali. V pomoč nam bodo sodelavci Radia Študent.

Mentor: Simon Smole, avtor radijskih iger in publicist

PROGRAM

  • predstavitev žanra radijske igre, njenih značilnosti, dramaturških elementov
  • spoznavanje tehničnih modusov proizvajanja in diseminacije zvoka
  • spoznavanje obdelave zvoka
  • spoznavanje zahtevnejšega upravljanja s tehnično opremo in masteringa
  • vsebinska zasnova radijske igre
  • siže radijske igre
  • delo na scenariju radijske igre
  • osnove govorjenja v eter
  • snemanje radijske igre
  • mastering radijske igre

Podrobneje:

Predstavitev žanra radijske igre, njenih značilnosti, dramaturških elementov 

Na primerih radijskih iger se bomo spoznali s specifikami pisanja in izvedbe radijske igre.  Seznanili se bomo z osnovnimi elementi radijske igre: glasbo, dramaturgijo, zvočnimi učinki, …in  umestitvijo radijske igre v delovanje radija ter kako pisati na način, da bo vsebina dobila svojo  radijsko formo (radiofoničnost). Preden se lotimo vsebinske zasnove je potrebno razumeti kako  deluje radijski eter in radijske zvočne forme.  

Spoznavanje tehničnih modusov proizvajanja in diseminacije zvoka 

Seznanili se bomo z različnimi načini snemanja zvoka (snemalke, snemanje v radijskem studiu)  ter samimi procesi snemanja in predvajanja zvoka. Cilj je razumeti kako se ustrezno in kvalitetno posnamejo posamezni zvoki v prostoru.

Spoznavanje obdelave zvoka 

Spoznali bomo različne načine, na katere se zvok lahko obdeluje ter se seznanili z računalniškimi  programi za obdelavo posnetkov. Pri čemer bo sodeloval  tudi tehnik, ki je usposobljen za upravljanje s tehnično opremo.  Cilje je spoznati procese tehnološkega oblikovanja in manipuliranja z zvočnimi posnetki. Spoznanje tehnične plati ukvarjanja z zvokom je nujni pogoj za uspešno ustvarjanje radijske igre, saj udeleženca oskrbi z osnovnim znanjem o zvočni obdelavi  človeškega glasu in ostalih prostorskih zvokov.

Spoznavanje zahtevnejšega upravljanja s tehnično opremo in masteringa 

Seznanili se bomo z iskanjem, obdelovanjem in vključevanjem glasbe in zvočnih učinkov v posnetke. Predstavljen bo tehnični vidik izdelovanja radijske igre, hkrati pa tudi vzajemno  dopolnjevanje vsebinskega in tehničnega dela. Predstavljena bo programska oprema, ki  omogoča radijsko igro spraviti v končno zvočno formo, ki je pripravljena za radijski eter  (mastering).  Namen je udeležence seznaniti s kompleksno zvočno strukturo radijske igre, kjer se usklajujejo  glasovi igralcev, glasbena spremljava in posamezni dramaturški zvoki.

Vsebinska zasnova radijske igre 

Pogovorili se bomo o temi radijske igre. O konceptu in formi. Sama vsebina bo odvisna od želja,  navdiha in izkušenj. Predvsem bo izhajala iz naših izkustev. Ob tem bo vsebinski del nujno  prilagojen tehničnim zmožnostim radijske izvedbe. Zaradi lažje izvedbe bodo tekst pisali največ trije udeleženci pod mentorstvom, ostali pa bodo prispevali ideje o osnovni temi in posameznih motivih. Po dogovoru se lahko uporabi tudi že napisan ali objavljen dramaturški tekst. 

Siže radijske igre 

Po razmisleku o vsebini bomo oblikovali osnovni oris igre: tema, liki, koncept. Spoznali bomo  osnovne dramaturške konvencije kot so pisanje replik, didaskalije, itd. Celotna skupina bo seznanje z osnovnimi prvinami pisanja dramskega teksta prilagojenega zvočni izvedbi. Vaje bodo obsegale pisanje uvoda, zaključka in posameznih prizorov dramskega dela. 

Delo na scenariju radijske igre 

Snemali bomo replike in zvočno opremljali nastajajoči scenarij (zvočni učinki, glasbena podlaga). Napisano je potrebno sproti uprizarjati, da bi se preizkusila “radiofoničnost” napisanega. Pri sami zvočni izvedbi bo sodeloval izkušen radijski spiker, ki bo pomagala udeležencem pri izvedbi.

 Osnove govorjenja v eter  

Spoznali se bomo s posebnostmi nastopanja v radijskem etru ter osnovami radijskega govora.  Spiker bo predstavil osnovne elemente radijskega govora in pripravo za nastop v etru. Udeleženci bodo osvojili osnove  govornih tehnik za nastop v radijskem etru.

Snemanje radijske igre 

Odigrali bomo vloge iz scenarija ter na podlagi osvojenega tehničnega znanja posneli radijsko  igro. Mentor bo radijsko igro režiral, spiker pa bo tisti udeležencem, ki bodo igrali dramske  vloge pomagal pri zvočni izvedbi

Mastering radijske igre 

Skupaj s tehnikom RŠ bomo opravili zaključni mastering radijske igre. Udeleženci bodo spoznali kako se radijska igra montira in tehnično obdela preden je pripravljena za javno predvajanje.

Simon Smole (1981) je diplomirani filozof in sociolog, ki je že več kot desetletje sodelavec Radia Študent, kjer je najbolj aktiven v redakciji za kulturo, kjer pripravlja vse vrste prispevkov, predvsem pa ga zanima področje radijske igre. Objavil je več kratkih zgodb in dramoletov. Polega tega je redno sodeloval in bil kratek čas del uredništva pri časopisu Tribuna in soustvarjalec online platforme 3buna. Piše za različne medije kot so: Kino!, Ekran, Dialogi, Glej list, Vrabec anarhist in Razpotja.

Pin It on Pinterest

Share This