Projekt »MUTUNK II.« izbranim ciljnim skupinam preko nadgradnje dejavnosti iz predhodnega projekta »Moja ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost, naša kultura« omogoča izraz umetniškega potenciala, skrbi za socialno vključenost ter hkrati izboljšuje možnosti za zaposlovanje na področju kulture. Preko različnih umetniških praks ter vrste orodij in spretnosti, s katerimi se bodo preko treh sklopov različnih delavnic spoznali udeleženci, želimo vzpostaviti tesen stik med njimi ter različnimi organizacijami s področja kulture.

Osrednje aktivnosti projekta tokrat predstavljajo raznolike kulturne šole (gledališka, radijska, filmska, fotografska, animacijska, striparska, pripovedovalska, itd.), ki se bodo s svojimi produkcijami (predstave, filmi, albumi, razstave, igre, itd.) predstavile širši javnosti. Nič manj pomembni niso niti študijski obiski, vezani na zgoraj omenjene aktivnosti ter stažiranja udeležencev v izbranih kulturnih organizacijah, kjer bodo soustvarjali delovne procese. Poleg omenjenih aktivnosti, se bodo tudi tokrat zvrstile ustvarjalne delavnice (tokrat neobhodno povezane s kulturnimi šolami), kjer bo poleg pridobivanja novih veščin in znanj, poglaviten cilj tudi priprava intervencij v javni prostor. Ne smemo pozabiti niti na zaključni ulični festival.

 

Ciljno skupino predstavljata skupini invalidov in priseljencev, vsekakor pa ste dobrodošli VSI, ki bi vas naše aktivnosti zanimale.

Pin It on Pinterest

Share This