Sorodni projekti

Icon Heading

Predstavitev sorodnih projektov, ki potekajo v okviru Javnega razpisa.

Projekt: ČEBELA

KOCLJEVINA – zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb
Prosenjakovci 67c
9207 Prosenjakovci

-> SPLETNA STRAN
-> FACEBOOK

Predstavljene bodo osnove čebelarjenja, kjer bo  predstavljena zgodovina čebelarstva, pomen čebele za okolje in čebelarje, čebelja paša, bivališča, oprema čebelarja, orodje in pripomočki za delo čebelarja, čebelji produkti med, cvetni prah, vosek, matični mleček, propolis, čebelji strup. V sklopu delavnic se bodo udeleženci spoznali z oblikovanjem in izdelavo čebeljih panjev in čebelnjaka, oblikovanjem in poslikavo panjskih končnic ter izdelavo lesenih modelov za medeno testo. Predstavljena bo priprava medenega testa in peka peciva iz medenega testa. Pripravili, oblikovali in izdelovali bomo sveče, mila, kreme in šampone. Ob koncu bo pripravljena degustacija medenjakov, preizkus sveč, krem, mil in šamponov.

Projekt: SEDMI GLAS

Pekarna Magdalenske mreže
Ob železnici 8
2000 Maribor

-> SPLETNA STRAN
-> FACEBOOK

Projekt Sedmi glas je zasnovan kot neformalni izobraževalni program, ki udeležencem omogoča usvajanje temeljnih veščin sodobne umetnostne kritike skozi različne tehnike (pisanje, video intervju, vlog, fotoreportaža (fotolog), avdio prispevki, podcasti, animacija) ter aktivno spremljanje in spoznavanje sodobnih kulturno umetniških dogodkov v Mariboru. Skozi pisanje o umetnosti in kulturi projekt udeležencem omogoča ustvarjanje lastnega kritiškega glasu. Namen projekta je usposobiti udeležence na nivoju razumevanja umetnosti, njenega jezika, analize družbenih pojavov in aktualnega zgodovinskega trenutka ter jim tako omogočiti pridobitev primernih kompetenc in veščin na področju medijske in kritične pismenosti ter umetnostne kritike. Izobraževalni program je sestavljen iz predavanj, teoretičnih in praktičnih delavnic, bralnih krožkov ter obiskovanja kulturnih dogodkov in je razdeljen na tri sklope:

  1. SKLOP: PISMENOST (1. december 2018 – 28. februar 2019)
  2. SKLOP: MEDIJI (1. marec – 30. junij 2019)
  3. SKLOP: KRITIKA (1. september -30. november 2019)

Projekt: KULTURNA DEDIŠČINA – BOGATA POT ZA VSTOP NA TRG DELA (S KULTURO DO DELA)

Zavod Global
Nova pot 72
1351 Brezovica pri Ljubljani

-> SPLETNA STRAN
-> FACEBOOK

Preko usposabljanj štirih sklopov »Kulturne zgodbe in kulinarika«, »Ročne spretnosti«, »Plesno in glasbeno usposabljanja« in »Trženje v kulturi« okrepiti kulturne kompetence CRS izhajajoč iz njihove kulturne dediščine ter posledično prispevati k njihovi večji zaposljivosti in zaposlenosti. Preko projekta želimo v obliki ključnega rezultata oblikovat inovativne tržne kulturne programe, katerih izvajalci so CRS, udeleženci pa širša javnost. To omogoči migrantom neposredni vstop na trg dela in stik s širšo javnostjo, kar prepreči zdrs v revščino ali v socialno izključenost. Širši javnosti pa poda možnost, da so v pozitivnem in direktnem stiku z ljudmi raznolikih kultur, kar lahko stre stereotipe, predsodke in ustvari razgledane in strpne posameznike širše družbe, ki so bolj nagnjeni k socialnemu vključevanju ljudi raznolikih kultur.

Projekt: MULTIVIZIJA

Zavod Apis
Na Stolbi 3
1000 Ljubljana

-> SPLETNA STRAN
-> FACEBOOK

Multivizija je usposabljanje, ki združuje različne umetniške forme: fotografijo, video, audio, ples in gledališče. Usposabljanje je zasnovano kot ustvarjalen proces za 50 udeležencev, ki so na lastni koži izkusili, kaj pomeni biti drugačen – bodisi zaradi drugačne kulture, izkušnje priseljenstva ali gibalne oziroma senzorne oviranosti. Usmerjali jih bodo izkušeni mentorji in umetniki. Delavnice različnih umetniških form se bodo izvajale celo leto 2019, posamični moduli bodo potekali od dveh do štiri mesece. Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci predstavili svoje delo v multimedijski gledališki predstavi, ki jo bo režirala uveljavljena gledališka režiserka Ivana Djilas.

Projekt: ARTEHGAL

Potencial, inštitut za Revitalizacijo podeželja, Lokovec
Lokovec 200
5253 Čepovan

-> SPLETNA STRAN
-> FACEBOOK

Pretežni del projektnih aktivnosti so usposabljanja/delavnice, ki so namenjene učenju, druženju, komunikaciji, sodelovanju, ustvarjanju novih vsebin in produktov. Vsak od petih sklopov usposabljanj bo trajal 40 ur in vanje pa bomo intenzivno vključevali tudi pripadnike ranljivih skupin. Namen delavnic je pridobitev kompetenc za izdelavo izdelkov iz naravnih materialov rastlinskega in živalskega porekla, iz zemlje in kovin. Delavnice, na katerih bodo udeleženci uporabljali zemljske materiale (glina, kamen, pesek), rastlinske materiale (les, bombaž, papir), kovine (železo, kovaštvo), živalske (volna, koža) bodo izvedene v prvi polovici leta 2019, delavnica digitalne kulture pa bo potekala v času celotnega obdobja operacije. Namen je digitalizirati vsebine o tehnični in kulturni dediščini ter predstaviti rezultate delavnic, tako izdelke kot kompetence udeležencev. Izdelke bomo predstavili tudi na in turističnih dogodkih v širši regiji.

Projekt: #MANJŠINENAMREŽI

SKC Danilo Kiš
Tržaška cesta 2
1000 Ljubljana

-> SPLETNA STRAN
-> FACEBOOK

 

 

Operacija je zasnovana na treh idejnih sklopih: 1) kompetence ranljivih skupin na področju novinarstva kot bistven pogoj za kulturno emancipacijo, socialno vključenost in večjo zaposljivost; 2) izboljšanje dostopa do informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) ter njihove uporabe in dostopnosti za namenom krepitve kulturnih, socialnih in zaposlitvenih potencialov ranljivih skupin, 3) potreba po posodobitvi kulturnega delovanja manjšinskih skupnosti z novimi, sodobnimi načini komunikacije kulturnih form, promocije manjšinskih kultur in manjšinskih društev. Reševanje potreb ciljnih skupin po večji medijski prepoznavnosti vidimo v: usposabljanju večjega števila pripadnikov_ic ranljivih za ustvarjanje medijskih vsebin skozi različne sklope delavnic, mentoriranje, praktične vaje in individualno svetovanje (od uvodnega ozaveščanja o ključnih problemih do konkretnega usposabljanja za pripravo medijskih prispevkov) ter v vzpostavljanju manjšinskega spletnega medija. Razen novinarskih veščin, je potrebno opolnomočiti ranljive za vrednotenje lastne kulture in jezika kot enako vrednega drugim kulturam in dominantni kulturi, ter jih opremiti s kritičnim aparatom za zagovorništvo lastnih pravic, t.i. manjšinsko novinarstvo (minority journalism), senzibilizirano za manjšinska vprašanja in odgovorno državljansko novinarstvo v okviru katerega državljani_ke z aktivno udeležbo v produkciji medija vplivajo na medijsko reprezentacijo in posledično spreminjanje družbe in lastno socialno vključenost.