Programi

Icon Heading

MUTUNK je razvil ustvarjalne programe, ki klijejo na programu srečanj in delavnic, se stegujejo proti soncu sporočil ter negujejo sposobnost izražanja. Skozi besedo, fotografijo, gib, glasbo, potezo na papirju ali v zraku.

POLN ZABOJ SUHIH HRUŠK, umetniško – vzgojni program

Ustvarjalne delavnice s področja slikarstva, kiparstva, striparstva, fotografije, kreativnega pisanja, rezbarstva in izdelovanja glasbil iz recikliranih materialov. Osredotoča se na osnovne značilnosti posameznih umetniških praks ter jih skuša na enostavne načine načine približati udeležencem.

Termin in kraj: zima – pomlad – jesen 2019, Škofja Loka in Kranj

PLETENO KLASJE, ustvarjanje z volno

Program ustvarjanja z volno (pletenje, kvačkanje …). Delavnice bodo potekale v okviru pletilske skupnosti Breja preja, ki deluje v Zavodu Tri v Škofji Loki in so namenjene predvsem ženskam iz drugih kulturnih okolij, ki želijo preko ustvarjalnih druženj izboljšati svoje znanje slovenščine ter splesti nove vezi.

Termin in kraj: zima – pomlad 2019, Škofja Loka in Kranj

REGRATOVE LUČKE, kulturna šola

Kulturna šola staplja prakse, ki bodo udeležence vodile skozi poteke spoznavanja narave ustvarjalnih dogodkov. Spoznavajo se s fotografiranjem razstavljene umetnosti v galerijah, rastlinskega sveta in panorame. Oblikujejo besedila, v katerih izražajo svoje misli o videnem in občutenem ter izdelajo vizualne podobe v preprostih grafičnih programih. V sklopu delavnic umetniškega kuratorstva spoznajo aktivnosti ob pripravi umetniške razstave, kasneje pa se preizkusijo tudi kot kuratorji razstav v galeriji Mahlerca. Program kulturne šole se osredotoča na gibalno ovirane in odrasle posameznike z motnjami v razvoju.

Termin in kraj: 6. 5. – 12. 9. 2019 (Kranj)

SLADKE KORENINICE, delavnice z glino

Kiparske delavnice poudarjajo občutljivost posameznih čutov ter krepijo zavedanje o dotiku in vidu. Namenjene so vsem, ki si želijo ustvarjalnega stika z naravo, osredotočajo se na odrasle posameznike z motnjami vida, motnjami v duševnem razvoju in gibalno ovirane.

Termin in kraj: 8. – 20. 4. 2019 (Kranj), 21. – 25. 5. 2019 (Škofja Loka)

NEVIHTNO NEBO: KONFLIKT, delavnice gledališča

Na delavnicah se spoznava gledališko delo, igro, koreografijo in režijo. Povečuje se samozavest in samostojnost udeležencev, spodbuja se njihov lasten izraz. Tekom trajanja delavnic nastaja in nastane gledališka predstava, ki se jo predstavi širši javnosti. Program gledaliških delavnic se osredotoča na gluhe in naglušne.

Termin in kraj: 6. 3. – 3. 12. 2019, (Kranj in Škofja Loka)

FOLKLORA, delavnice folklore

Preko delavnic folklore želimo izboljšati nastope amaterskih manjšinskih folklornih skupin, dvigniti kakovost folklornih nastopov ter ohranjati duhovno in materialno kulturno dediščino iz različnih delov Bosne in Hercegovine in Hrvaške ter priseljencev živečih v Sloveniji. 

Termin in kraj: vsak torek in četrtek ob 18.00, ob sobotah ob 15.00, Škofja Loka (HKUD Komušina, Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka)

RADIJSKA IGRA, delavnice radijske igre

Delavnica radijske igre seznani udeležence z žanrom radijske igre in njenimi značilnostmi. Popelje jih skozi celoten ustvarjalni proces, od vsebinske zasnove in izdelave scenarija preko osnov govorjenja v eter, pa vse do obdelave in proizvajanja zvoka, snemanja in masteringa. Tekom delavnic nastane krajša radijska igra, ki se jo predstavi širši javnosti. 

Termin in kraj: pomlad – jesen 2019, Kranj

ZRELA JABOLKA, kulturne ekskurzije

V sklopu programa udeleženci obiskujejo kulturne dogodke in kulturne institucije ter se spoznavajo z delom in delavci na področju različnih zvrsti umetnosti. Kako poteka organizacija dogodka, kaj zanima publiko in kje izve za dogodke? Kako nastane gledališka prestava, umetniška razstava ali sklop delavnic?

Kulturne ekskurzije bodo udeležencem osvetlile delo kulturnega delavca.

Termin in kraj: zima – pomlad – jesen 2019, Škofja Loka, Kranj in ostali kraji po Sloveniji

Pridruži se projektu

Icon Heading

Contact form