O PROJEKTU

Icon Heading

Namen projekta MUTUNK je izboljšati veščine in komepetence posameznikov iz ranljivih ciljnih skupin ter jih na različne načine povezati z lokalnim okoljem. Skozi umetniške prakse posamezniki oblikujejo svoja sporočila in izraze. Mutunk spoznava posameznike in razvija ustvarjalne vsebine, ki jih bodo povezale v skupnost in predstavile širši skupnosti.  

Vzporedno izobražuje in spoznava skupino mentorjev in prostovoljcev, ki sodelujejo pri ustvarjalnih delavnicah in skrbi za socialno vključenost ranljivih skupin znotraj lokalnega okolja.

Partnerske organizacije

Icon Heading

Zavod Tri, Škofja Loka
Zavod Carnica, Kranj
Kulturno društvo Loški oder, Škofja Loka

Sodelujoče organizacije

Icon Heading

Dnevni center Šent, Škofja Loka
CenterKontura, Kranj
Center KORAK
, Kranj
Društvo Sožitje Škofja Loka, Škofja Loka
OŠ Jela Janežiča, Škofja Loka
Zavod Radio Študent, Ljubljana