MUTUNK

Icon Heading

Pridobivanje znanj

Podajamo znanja s področja različnih umetniških praks.

Ustvarjalnost

Skrbimo za razvijanje umetniškega in kreativnega potenciala.

Povezovanje

Povezujemo različne ciljne skupine s kulturnimi producenti.

Mutunk je seme kulture in ustvarjalnosti. Klije na programu srečanj in delavnic, se steguje proti soncu sporočil, ki negujejo sposobnost izražanja. Skozi besedo, fotografijo, gib, glasbo, potezo na papirju ali v zraku.

Nevidne družbene skupine se vključujejo v lokalno okolje skozi niz delavnic. Projekt združuje štiri gorenjske nevladne organizacije na področju kulture, ki s skupino mentorjev pripravljajo množico programov ustvarjalnega opolnomočenja tišjih in neopaznih družbenih skupin.

Program ustvarjalnih delavnic se delno izvaja znotraj prostorov društev in zavodov, delno pa v javnih kulturnih in družabnih prostorih.

Projektna ekipa MUTUNK

Icon Heading

Predstavitev projektne ekipe, sestavljene iz pisane palete posameznikov in posameznic z dolgoletnimi izkušnjami na kulturnem področju.

Podporno osebje

Icon Heading

Žiga Srebot – Jelovšek, koordinator projekta
Miha Peternel, strokovni sodelavec
Tine Hafner, strokovni sodelavec
Ana Pintar, strokovna sodelavka
Zala Orel, strokovna sodelavka
Ana Babnik, strokovna sodelavka

Mentorji

Icon Heading

Agata Pavlovec, slikarstvo in kiparstvo
Petra Plestenjak Podlogar, rezbarstvo
Martin Ramoveš, striparstvo
Jana Jocif, fotografija
Anja Eržen, kreativno in funkcionalno pisanje
Aljaž Tepina, improvizacija in javno nastopanje
Andrej Fon, izdelovanje glasbil iz recikliranih materialov
Nina Arnuš, pletenje in kvačkanje
Ana Pintar, pletenje in kvačkanje
Urška Križnar, pletenje in kvačkanje
Nina Koželj, kiparka
Anna Rosa Tomšič, slikarka
Nika Erjavec, kiparka
David Almajer, keramik
Petra Vencelj, umetnostna zgodovinarka
Mojca Selak, sitotiskarstvo
Simon Smole, radijska igra
Kata Paurević, folklora
Valentina Grgić, folklora
Zorica Petrović, šivanje, keranje, šlinganje